Administratorzy serwisu

Powiadom znajomego:

Właścicielem niniejszego serwisu jest Polski Związek Wędkarski [zw. d. PZW] z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 42 Operatorami są Zarząd Główny PZW (w zakresie prezentacji Zarządu Głównego PZW i Głównego Kapitanatu Sportowego) oraz Zarządy Okręgów PZW (w zakresie prezentacji okręgu oraz prezentacji im podległych tj. kół, klubów, łowisk, itd.) ponosząc odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane informacje, grafiki, zdjęcia, filmy, reklamę, itd.

Administrator portalu PZW [zw. d. administratorem] - osoba posiadająca pisemne upoważnienie właściwej jednostki organizacyjnej PZW do prowadzenia w jej imieniu prezentacji w portalu PZW. Administrator otrzymuje kody dostępu do jednej lub wielu prezentacji  np. w przypadku administratora okręgowego portalu PZW. Oświadczenia administratorów są przechowywane we właściwej jednostce organizacyjnej PZW tj. administratorów prezentacji okręgu i podległych okręgowi PZW w Biurach Zarządów Okręgów PZW, opiekunów okręgowych w Biurze Zarządu Głównego PZW. Przy każdorazowej zmianie administratora należy powiadomić właściwą jednostkę organizacyjną PZW.

Kontakt z administratorami prezentacji: okręgów, kół, klubów, sekcji, łowisk, itd.
odbywa się poprzez Okręgi, Koła i inne jednostki organizacyjne PZW 
Znajdź jednostkę organizacyjną PZW

Menu