Kolejne konsultacje Zespołu ds. śródlądowej gospodarki rybackiej i wędkarskiej

W dniu 25.06.2024 r. odbyło się wspólne posiedzenie członków Zespołu doradczego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. śródlądowej gospodarki rybackiej i wędkarskiej i przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii.
W spotkaniu uczestniczył kol. Dariusz Dziemianowicz – Sekretarz Zarządu Głównego PZW.

Było to kolejne spotkanie poświęcone omówieniu zagadnień związanych z korzystaniem z wód w obwodach rybackich oraz konsultacji w sprawie procedur, planowanych działań i projektów przepisów prawnych związanych z akwakulturą.

Przedstawiciele Departamentu Bezpieczeństw Żywności i Weterynarii w swoim wystąpieniu omówili m.in. Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu oraz projekt Ustawy o zdrowiu zwierząt. 

Główny Lekarz Weterynarii Pan Krzysztof Jażdżewski w swoim wystąpieniu omówił przepisy dot. transportu ryb. Zasygnalizował również temat związany z importem karpi z Ukrainy. 

Przewodniczący Zespołu kol. Jakub Roszuk poinformował o odbytych spotkaniach z PGW Wody Polskie dotyczących obecnej sytuacji związanej z użytkownikami rybackimi .

Ponadto zapoznano się z podsumowaniem wdrażania programu unijnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" oraz informacjami o przebiegu ogłoszonych naborów w ramach Funduszy dla Rybactwa.

Wypracowane wnioski i rekomendacje Zespołu zostaną przekazane do odpowiednich ministerstw.
 

[MM]